AgrOccasions

AGROTECHNIEK MET HOGE
KWALITEIT EN EEN LAGE DREMPEL


Organisatie > geschiedenis

Geschiedenis

Het was een dubbele overname in januari 1987, die aan de start van Mijno van Dijk Mechanisatie ten grondslag heeft gelegen. Met de overname van L.M.B. Zwalua CV. in Tzummarum, waar Mijno van Dijk zo’n 5 jaar als vertegenwoordiger werkzaam was, en tegelijkertijd de overname van het FiatAgri dealerschap van het Mechanisatiebedrijf Van der Veen uit Hallum (v.h. Van der Schaaf) werd in één keer een behoorlijk stempel gedrukt op de landbouwmechanisatie in Noord Friesland.

Na de ingebruikname van de het huidige pand van voormalige John Deere dealer, Bruinsma Friesland B.V., in 1989, werden de beide filialen in St.Annaparochie gecentraliseerd, waarmee de basis van het nog jonge bedrijf werd verstevigd en de toekomst verder zou worden ingekleurd. Sindsdien vervult Mijno van Dijk Mechanisatie een toonaangevende rol op het gebied van landbouwmechanisatie in Noord-Friesland.


Als zoon van een, hard werkende “Gernier” in St.Annaparochie, is Mijno opgegroeid tussen de witlof, tulpenbollen en pootaardappelen, waar hij van dichtbij heeft meegekregen wat de agrarische sector beweegt, en daarom als geen ander beseft, wat het betekent, klant-, markt-, en servicegericht te zijn.

Het Noorden van Friesland is een akkerbouw gebied bij uitstek en is beroemd om zijn hoogwaardige pootaardappelen, die over de hele wereld worden geëxporteerd. De mechanisatie van de akkerbouw en met name die van de aardappelteelt is dan ook een belangrijke poot van het bedrijf. Hierin is veel kennis en ervaring beschikbaar, waarop ook buiten de Friese provincie-grenzen vaak een beroep wordt gedaan. Met diverse loonbedrijven onderhouden wij een goede relatie. Terug te kunnen vallen op een adequate service-organisatie, is daarbij een belangrijke drijfveer.

Mechanisatie in de veehouderij is bij Mijno van Dijk een groeiende tak. Was in Zuid- en Midden Friesland de melkveehouderij altijd de belangrijkste agrarische activiteit, ook in de noordelijke “Kleibouwstreek”, neemt na de ontmenging in de zeventiger jaren, het aantal melkveehouderijbedrijven en gemengde bedrijven weer gestaag toe. Veehouders uit andere delen van het land weten zich hier verzekerd van goede grond, een goed ondernemers klimaat en een goede infrastructuur. Dat laatste is iets waaraan wij, als dienstverlenend bedrijf, ook ons steentje mogen bijdragen... EN DAT DOEN WE GRAAG !

FOLLOW US:


CHECK ALSO:

        

COPYRIGHT 2016 MIJNO VAN DIJK

VERKOOP

Mijno van Dijk: 0653 - 201983
Johannes de Best:  0630 - 705158

CONTACT US:

Mijno van Dijk Mechanisatie

Hemmemaweg 20
9076 PH St. Annaparochie
Tel: + 31 (0)518 402215
Email:
info@mijnovandijk.nl